Lindenlaantje met Haarlems klokkenspel bij Martenastate. Foto: Stinze Stiens.

Lindenlaantje met Haarlems klokkenspel bij Martenastate (Koarnjum). Foto: Stinze Stiens.

De tekst volgt binnenkort.