Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee

Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee, op de ‘middeleeuwse zodenbank’, zelfgemaakt van boomstammen, takken en klimop, zand en klei. Foto Sietske Visser, Stiens, 19 juli 2013.

Bij onze komst bleek er veel achterstallig onderhoud van het huis en de tuin. Oude ansichten en foto’s, gesprekken met en beeldmateriaal van nazaten die, soms via lange omwegen werden gevonden, droegen bij aan het beeld van het huis zoals het eens geweest moest zijn. Waar mogelijk, wenselijk en verantwoord zijn elementen van vroegere periodes teruggebracht. Zo zijn de schoorsteenbekroningen en de attiek op de dakgoot aan de voorzijde opnieuw aangebracht en is de oorspronkelijke zes-ruits raamindeling aan de voorzijde bij de benedenverdieping teruggebracht. Fragmenten van teruggevonden historisch behang zijn geconserveerd en deels gereconstrueerd evenals de schilderingen, die in beide gangen werden teruggevonden. De oorspronkelijke kleuren van de luiken en ander schilderwerk, voor zover ze nog aanwezig waren, zullen als ijkpunt worden meegenomen in de restauratie van het pand.

Een put die werd teruggevonden onder de voormalige wachtkamer is in contouren gemarkeerd in de huidige vloerbedekking. De pomp die achter het huis stond wordt geplaatst op de ca. 8 meter diepe grondwaterbron die werd aangetroffen onder de betonnen plaat, die ten tijde van de Bosma’s dienst deed als autowasplaats.

We zijn bijzonder gelukkig dat we de kans hebben om het Doktershûs met de bijbehorende bijzondere tún te mogen beheren en later door te geven aan een volgende generatie. Continuïteit en verandering zijn hierbij de leidraad.