Dit deel van de Stinzenflora-monitor wordt vanaf  25 september 2015 ingevuld.

De bedoeling is dat op deze plek op de website met enige regelmaat verschillende terreinbeheerders iets schrijven over hun ervaringen met en motivatie voor een bepaald beheer van terreinen waar veel stinzenflora voorkomt.

Elders op de website is in een eerder stadium aan het beheer van een stinzenplantentuin aandacht besteed:
Ontwikkeling beheersconcept, en in de blogs van 8 april 2014 Intensief of extensief: ervaringen met het beheer van de stinzenplantentuin in Stiens en Stinzenplanten op Martenastate in Koarnjum.