Stinze Stiens

Beheer 🇳🇱 Nederlands NL 🇬🇧 English EN

11 april 2016

De Sneeuwklokken van de Weem in Warffum op de tocht

door Mijnard Scheers                                                                                 4 april 2016

Sneeuwklokken bij de Weem in Warffum

Sneeuwklokken bij de Weem in Warffum. De ‘Sneeuwklokloze strook’ is goed zichtbaar. Foto: uit Tweet 12 maart 2016  @marcoglastra , directeur Groninger Landschap

De middeleeuwse pastorie in Warffum (provincie Groningen) die wij in 1972, na 700 jaar bewoning door pastoors en predikanten, als eerste niet-geestelijken betrokken, had een bijbehorende hof van driekwart hectare met tientallen oude fruitbomen.

Ons was verteld dat er heel veel Sneeuwklokjes in de hof groeiden, die na hun verschijning eind januari wel twee maanden te bewonderen waren. En dat bleek ook zo te zijn; het grootste deel van de hof werd wit van de Sneeuwklokken en dat hield aan tot eind maart. Lees verder

1 februari 2016

Het Stinzenplantenpaleis van Hackfort

Informatie: Natuurmonumenten/Maarten Vos, Beheerteammedewerker-Beheereenheid De Graafschap/Salland.
Redactie: Willem van Riemsdijk. Foto’s: Natuurmonumenten en Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Voorjaarsbloeiers Hackfort Foto: Natuurmonumenten.

Voorjaarsbloeiers Hackfort Foto: Natuurmonumenten.

Voorgeschiedenis
Ten westen van Vorden ligt het kasteel Hackfort in het mooie Achterhoekse landschap met lanen, bossen, akkers, weilanden en boerderijen. Het huis ligt aan de Baaksebeek (ter plaatse ook wel Hackfortse beek genoemd) met bijbehorende watermolen, op de rand van een hoge dekzandrug. Lees verder

9 januari 2016

De invloed van beheerskeuzen op de ontwikkeling van de voormalige moestuincirkel

Willem van Riemsdijk, red. en foto’s Trudy van Riemsdijk – Zandee

Foto Barend Hooghoudt

Barend Hooghoudt (zoon van de arts Hendrik Hooghoudt en Menna Hooghoudt-Hofstee) met nichtje Minnie. Foto, 1928. Archief: Heleen Hoevers-Hooghoudt. Op de achtergrond de ‘moestuincirkel’ met o.a. bonenstaken.

Onze Vlaskamptuin in Stiens bestaat uit een beperkt aantal grotere perken. Één van deze perken werd waarschijnlijk al vanaf de aanleg van de tuin als moestuin gebruikt. Wij refereren aan dit perk als de ‘Moestuincirkel’, vanwege de vorm en vanwege de oorspronkelijke functie, hoewel het bij ons niet meer de functie heeft van moestuin. We troffen dit onderdeel van de tuin, net als de rest van de tuin, aan als een vrijwel ondoordringbare wildernis. De oorspronkelijke structuur was helemaal verdwenen. Lees verder

25 september 2015

Stinzenfloratuin Stiens: drie jaar bodembeheer en maaibeheer

Willem van Riemsdijk & Trudy van Riemsdijk – Zandee

 

6 maart 2015 Stinzenfloratuin bij het Doktershûs in Stiens

6 maart 2015 Stinzenfloratuin bij het Doktershûs in Stiens

Historie

In ons geval beheren we in Stiens sinds medio 2012 de tuin bij het Doktershus. Hij is iets minder dan 3000 m2 groot. Er komen veel verschillende soorten stinzenplanten voor. De grondsoort is overwegend klei. De tuin is oorspronkelijk ontworpen door de tuinarchitect Gerrit Vlaskamp in 1863-1868. Toen wij het terrein in bezit kregen was er al sinds lange tijd vrijwel geen onderhoud verricht in de tuin.

Lees verder

30 juli 2015

Beheer

Dit deel van de Stinzenflora-monitor wordt vanaf  25 september 2015 ingevuld.

De bedoeling is dat op deze plek op de website met enige regelmaat verschillende terreinbeheerders iets schrijven over hun ervaringen met en motivatie voor een bepaald beheer van terreinen waar veel stinzenflora voorkomt.

Het beheer en optimaliseren van de heeft veel facetten en hang af van veel factoren. De manier waarop en intensiteit van het beheer zal afhangen van bijvoorbeeld de geschiedenis van het terrein, de locatie, de grootte, het type bodem, mankracht en doel.

Elders op de website is in een eerder stadium aan het beheer van een stinzenplantentuin aandacht besteed:
Ontwikkeling beheersconcept, en in de blogs van 8 april 2014 Intensief of extensief: ervaringen met het beheer van de stinzenplantentuin in Stiens en Stinzenplanten op Martenastate in Koarnjum.

Close
loading...