Stinze Stiens

Stinzenflora

18 maart 2016

Stinzenflora-monitor: Kalender week 11

Sterhyacint en Sneeuwklokjes bij Hackfort. Foto: © J. Gotink-Gillis.

Sterhyacint en Sneeuwklokjes op Hackfort. Foto: © J. Gotink-Gillis.

De Sneeuwklokjes houden het lang vol dank zij het koele weer. Ze bloeien nog op sommige plekken. Krokussen nemen hier en daar af maar elders bloeien ze nog mooi. De Lenteklokken staan er mooi bij en de Sterhyacinten beginnen steeds meer blauw te kleuren. Lees verder

4 maart 2016

Stinzenflora-monitor: Kalender week 9

Bonte krokussen, Sneeuwklokjes en Winterakoniet in de Pastorietuin in Easterein.

Bonte krokussen, Sneeuwklokjes en Winterakoniet in de Pastorietuin in Easterein.

Door het vrij koude weer is er de afgelopen week niet veel veranderd in de ontwikkeling van de stinzenflora. Sneeuwklokjes zijn er nog volop maar zijn over het hoogtepunt heen. Lenteklokjes bloeien volop net als veel krokussen, en de blauwe Scilla siberica wordt steeds meer zichtbaar. Lees verder

26 februari 2016

Stinzenflora-monitor: Kalender week 8

Krokussen (Crocus vernus) en Sneeuwklokjes op Martenastate

Bonte krokussen (Crocus vernus) en Sneeuwklokjes op Martenastate bij de ‘goudvissenkom’. Dit is een van de vindplekken van het bijzondere (her)ontdekte Sneeuwklokje met het gele vruchtbeginsel en gele honingmerk, vlak achter het groepje Krokussen links. Foto: Sjoerd Hogerhuis.

Een mooi moment in het vroege voorjaar is als de Sneeuwklokjes nog rijk bloeien en de Krokussen ook in bloei staan. De komende week kunt u van dit feest op diverse plaatsen genieten. Het mooiste is het als de zon schijnt. Dan gaan de Krokusbloemen open. Er is echter maar weinig zon nodig voordat ze open gaan om idealiter bestoven te worden door bijen en hommels, maar dan moet het niet te koud zijn.
De Stinzenflora-monitor kalender en wat er aan activiteiten zijn in maart staan onder deze tekst. Lees verder

19 februari 2016

Stinzenflora-monitor: Kalender week 7

Sneeuwklokjes bij Hackfort. Op de achtergrond de watermolen. Foto: © J. Gotiek -Gillis

Sneeuwklokjes bij Hackfort. Op de achtergrond de watermolen. Foto: © J. Gotink -Gillis

Afgelopen dagen hebben we een paar nachten met nachtvorst gehad. De stinzenflora kan daar in het algemeen goed tegen. De koude periode heeft wel tot gevolg dat de ontwikkeling van de flora in de afgelopen periode vrij traag is verlopen. De Sneeuwklokken staan er nog goed bij. Lees verder

12 februari 2016

Stinzenflora-monitor: Kalender week 6

Jongemastate, Sneeuwklokjes en Winterakonieten

Jongemastate, Sneeuwklokjes en Winterakonieten.

De Stinzenflora-monitor begint twee weken eerder dan vorig jaar. Dat blijkt verstandig omdat de vroege bolletjes hun bloemen al volop laten zien. De Winterakonieten en de Sneeuwklokjes zijn de vroegste soorten die bloeien. De Winterakonieten begonnen al in December met bloeien. Lees verder

1 februari 2016

Het Stinzenplantenpaleis van Hackfort

Informatie: Natuurmonumenten/Maarten Vos, Beheerteammedewerker-Beheereenheid De Graafschap/Salland.
Redactie: Willem van Riemsdijk. Foto’s: Natuurmonumenten en Trudy van Riemsdijk-Zandee.

Voorjaarsbloeiers Hackfort Foto: Natuurmonumenten.

Voorjaarsbloeiers Hackfort Foto: Natuurmonumenten.

Voorgeschiedenis
Ten westen van Vorden ligt het kasteel Hackfort in het mooie Achterhoekse landschap met lanen, bossen, akkers, weilanden en boerderijen. Het huis ligt aan de Baaksebeek (ter plaatse ook wel Hackfortse beek genoemd) met bijbehorende watermolen, op de rand van een hoge dekzandrug. Lees verder

19 januari 2016

Stinzenstruin en Stinzenflora-monitor 2016 vanaf half februari: meer terreinen, nu ook in Gelderland

Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Bewonder de stinzenflora 

De Stinzenstruin is een jaarlijks evenement. Van half februari tot eind mei heten een aantal states, landgoederen en andere bijzondere locaties bezoekers van harte welkom om de prachtige bloeiende stinzenflora te bekijken zoals Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Bonte crocus en Lenteklokjes in het vroege voorjaar tot Holwortel, Bostulp, Vogelmelk en Gele anemoon later in het seizoen. Vanaf januari tot en met mei vallen deze plantjes op doordat zij vaak in groten getale voorkomen op historische plekken. Het is onmogelijk om alle soorten tegelijk te zien bloeien. Een herhaald bezoek aan de verschillende vindplekken is daarom aan te bevelen. En vergeet uw fototoestel niet! Lees verder

9 januari 2016

De invloed van beheerskeuzen op de ontwikkeling van de voormalige moestuincirkel

Willem van Riemsdijk, red. en foto’s Trudy van Riemsdijk – Zandee

Foto Barend Hooghoudt

Barend Hooghoudt (zoon van de arts Hendrik Hooghoudt en Menna Hooghoudt-Hofstee) met nichtje Minnie. Foto, 1928. Archief: Heleen Hoevers-Hooghoudt. Op de achtergrond de ‘moestuincirkel’ met o.a. bonenstaken.

Onze Vlaskamptuin in Stiens bestaat uit een beperkt aantal grotere perken. Één van deze perken werd waarschijnlijk al vanaf de aanleg van de tuin als moestuin gebruikt. Wij refereren aan dit perk als de ‘Moestuincirkel’, vanwege de vorm en vanwege de oorspronkelijke functie, hoewel het bij ons niet meer de functie heeft van moestuin. We troffen dit onderdeel van de tuin, net als de rest van de tuin, aan als een vrijwel ondoordringbare wildernis. De oorspronkelijke structuur was helemaal verdwenen. Lees verder

27 februari 2015

Eeuwigdurende Lente en het Florilegium: Le Jardin du Roi …

Willem van Riemsdijk

Jardin du Roi

P. Vallet, J. Robin. LE JARDIN DU ROI TRES CHRESTIEN HENRY IV ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE DEDIE A LA ROYNE, 1608

In de christelijke traditie is de oudste tuin de Hof van Eden, of de Paradijstuin. In deze tuin zouden de bomen het hele jaar door bloeien en vrucht dragen. Er zou een Eeuwigdurende Lente heersen. Lees verder

Nieuwere berichten
Oudere berichten
Close
loading...