Stiens. Fragment luchtfoto, ca. 1935. Archief: Documentatiestichting Leeuwarderadeel (Stiens).

Blog

Herontdekking van de oudste beschrijving van de aanleg van een levende (vlecht)heg: ca. 400 voor Christus

Willem van Riemsdijk

De informatie in de vorige blog (16 februari 2016) over de vlechtheg is gebaseerd op de beschrijving in het boek Ruralia Commoda, Succesvolle landbouw van Petrus de Crescentiis (*1230/1233 †1320/1321 in Bologna). Dit manuscript werd gepubliceerd rond 1305 na Christus en bevat gedetailleerde informatie over verschillende typen vlechtheggen die toen aangelegd werden om de tuin en boerderij/hofstad te beschermen tegen dieren en mensen.

Het standaardwerk over klassieke erfafscheidingen van Georg Müller, Europas Feldeinfriedungen (2013) was mij toen nog nog niet bekend. De geschiedenis van deze erfafscheidingen, zoals beschreven in zijn indrukwekkende boeken, is gebaseerd op eigen inventarisatie, archeologische kennis, afbeeldingen op schilderijen, miniaturen etc. en op schriftelijke overlevering. Müller stelt dat de erfafscheidingen veelal gelijk zijn ontstaan met het ontstaan van eenvoudige landbouw.

Open Monumentendag 10 en 11 september 2016: Doktershûs ‘Icoon neoclassicisme’

Open Monumentendag 2016 staat in het teken van ‘Iconen en Symbolen’. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. De monumenten hebben een iconische waarde in het landschap of in de stad. Het Doktershûs in Stiens (1838) is een icoon van het neoclassicisme in Stiens. Op 10 en 11 september worden speciale rondleidingen gehouden.

Van de Tún, Tuin en Vlechtheg volgens het boek ‘Succesvolle landbouw’ van Petrus de Crescentiis

Willem van Riemsdijk

Het woord tún (spreek uit tuun) refereert aan de omheining van een erf. Op Texel kennen we de tuunwallen. Dit zijn omheiningen bestaande uit een heuveltje van zoden die dienen als perceelsbegrenzing. Het woord tuin gaat terug op het woord tún, waarbij tuin nu het omheinde terrein aanduidt in plaats van de omheining zelf. De omheining van het terrein bestond vroeger in bepaalde streken uit vlechtheggen.

Alle blogberichten